Wonen, werken en vrijetijd

Voor een ‘normaal’ persoon zijn woon-, werk- en vrijetijdsvaardigheden vaak een samenhangend geheel, hij of zij doet dit zonder er bij na te denken. Dit geldt echter meestal niet voor de ‘Mikker’. Voor het ontwikkelen van dagstructurering is het van belang dat er samenhang ontstaat tussen deze vaardigheden. Het vergroten van deze vaardigheden heeft een positieve invloed op het functioneren in de eigen woon- en thuisomgeving.

Woonvaardigheden
Bij het ontwikkelen van woonvaardigheden moet gedacht worden aan praktische zaken zoals: boodschappen doen, koken, tafeldekken, afwassen, waswerkzaamheden. Behalve deze praktische werkzaamheden wordt daarnaast aandacht besteed aan de eigen mogelijkheden om zelfstandig te kunnen wonen en wat hier allemaal bij komt kijken, zoals: het opzetten en plannen van het voeren van een eigen huishouden, bevorderen van gezond gedrag, hoe regel ik mijn financiën? enz.

Werkvaardigheden
Voor elke ‘Mikker’ worden geschikte werkzaamheden gezocht. Deze kunnen plaatsvinden in De Mik, bij bedrijven, instellingen of bij particulieren in de nabijheid van De Mik. Verschillende bedrijven en organisaties uit Wommels e.o. verlenen hun medewerking door werk en werkplekken te bieden. Het doel is om de zelfredzaamheid en integratie van de ‘Mikkers’ in een reguliere werkomgeving te ontwikkelen en dat deze een betekenisvolle bijdrage levert aan de maatschappij en zich hierdoor gewaardeerd voelt. De werkzaamheden worden voortdurend aangepast een aan de ontwikkelingsbehoefte en mogelijkheden van de ‘Mikker’. Behalve het ontwikkelen van werkvaardigheden van de ‘Mikker’ ontstaat er bij deze bedrijven en instellingen begrip, kennis en acceptatie op het gebied van autisme.

Vrijetijd
Het stimuleren van vrijetijdsbesteding en hobbyvorming, zijn een vast onderdeel binnen het programma van De Mik. In de praktijk blijkt dat mensen met autisme gestimuleerd moeten worden om te kijken buiten de voor hen gevormde structuren. Met het ontwikkelen van een vrijetijdsbesteding of hobby wordt gepoogd om de ‘Mikker’ maatschappelijk te laten participeren. Bij vrijetijdsbesteding wordt gekeken naar de interesse en talenten van de ‘Mikker’. Dit kan variëren van muziek maken, sport en spel activiteiten, handvaardigheid enz. Wij realiseren die o.a. door het organiseren van excursies, uitstapjes en workshops.