Ouder en kind begeleiding

Iedereen weet dat het opvoeden van kinderen lang niet altijd gemakkelijk is. Dit geldt des te meer als het een kind betreft dat om een bijzondere aanpak vraagt, zoals een kind met autisme.
Ouders proberen van alles om aansluiting te vinden bij hun kind, maar de gewone opvoedingsstrategieën schieten hier vaak te kort. De onzekerheid die dit voor ouders met zich meebrengt, wordt vaak versterkt door de vele goed bedoelde adviezen van mensen uit hun omgeving zoals:‘Geef niet zo snel toe’, ‘Je moet het hem zelf laten oplossen anders leert hij het nooit’, ‘Laat hem maar eens een weekje bij mij logeren’, enz.

Een autistische stoornis kan nooit genezen. Wel kan men het leven van een autist een stuk aangenamer maken door hem of haar op passende wijze te behandelen en te begeleiden. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat autisten, wat betreft hun gedrag, veel dingen stapje voor stapje moeten leren, terwijl dit bij andere kinderen nagenoeg vanzelf zou gaan. Dit alles vergt veel invoelingsvermogen, aanpassingsvermogen en geduld van de ouder.

De Mik biedt ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis individuele ouderbegeleiding aan. De ouderbegeleiding richt zich op het verwerken en accepteren van de stoornis en er wordt uitleg gegeven wat autisme inhoudt.
Samen met de ouders wordt gezocht naar de betekenis achter het opvallende gedrag van hun kind. Hoe meer inzicht ouders hierin krijgen hoe beter zij in staat zullen zijn om hun opvoeding af te stemmen op hun kind. Ook krijgen ouders praktische tips en adviezen hoe om te gaan met lastige situaties in het dagelijkse leven met hun kind.

De ouderbegeleiding is niet alleen gericht op de omgang met het kind, maar biedt ook ruimte om stil te staan bij eventuele spanningen tussen ouders onderling.
De ouder leert meer over de autismespectrumstoornis en krijgt pedagogische adviezen, zodat deze beter kan reageren op het gedrag van het kind en zijn of haar ontwikkeling kan stimuleren.

Voor wie is de begeleiding bedoeld

Individuele ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders die nog onvoldoende informatie hebben over de autismespectrumstoornis, vragen hebben of problemen ondervinden in het omgaan met hun kind.