Actualiteiten

Informatie over wachttijden

Wachten is natuurlijk nooit fijn en helemaal niet wanneer je denkt de begeleiding die je zoekt gevonden te hebben. Op de Mik werken wij dan ook niet met wachtlijsten maar laten wij aspirant Mikkers instromen binnen de al bestaande groepen. Het is met de doelgroep welke de Mik begeleidt altijd zoeken naar de juiste energiebalans, daar kan met de instroom op afgestemd worden.

Er wordt gestart met 2x proefdraaien op verschillende dagen zodat de aspirant Mikker een goed beeld krijgt van de Mik en de begeleiding die de Mik biedt. Daarnaast kan de begeleiding inschatten of de Mik kan bieden van de aspirant Mikker zoekt en bij welke groep hij/zij het best tot zijn/haar recht komt.

Jaarplanning de Mik

Meer informatie over de jaarplanning 2024 vindt u hier