Welkom

Hartelijk welkom op de Website van De Mik

Informatie over Centrum de Mik

De Mik is een centrum voor dagstructurering nieuwe stijl gevestigd in een nieuw modern en speciaal ingericht gebouw aan De IIsbaan 3 in Wommels.

De doelstelling van De Mik is om jong volwassenen met een verstandelijke-, sociale dan wel arbeidsbeperking of een combinatie van deze zo goed mogelijke te begeleiden in alle facetten van hun dagelijks leven.
Bij De Mik willen wij dit bereiken door deze jong volwassenen (de ‘Mikker’) zoveel mogelijk te laten integreren in de lokale samenleving.
De ‘Mikker’ is iemand die hulp heeft om zijn weg te vinden in woon-, werk- en vrijetijdsituaties. Bij ‘Mikkers’ wordt met name gedacht aan jong volwassenen met een autistiforme stoornis.

De Mik is uniek omdat zij geen standaardpakket aanbiedt maar maatwerk gericht op het individu, want er is geen mens gelijk en dit geldt zeker voor mensen met autisme. Daarnaast biedt De Mik begeleiding aan schoolgaande leerlingen die belemmeringen ondervinden in het volgen van hun onderwijs en kijken wij mee met ouders en begeleiders wat voor deze individuele persoon de beste aanpak is.

De Mik heeft een groot documentatiecentrum op het gebied van autisme. De NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) afdeling Friesland, heeft haar documentatiecentrum ondergebracht in De Mik. Dit betekent dat ouders en andere belangstellenden op De Mik langs kunnen komen voor het lenen van documentatie. Voor meer informatie over de NVA kunt kijken op www.autisme.nl

De Mik biedt ruimte voor studenten en onderzoekers om zich te specialiseren in de begeleiding en behandeling van mensen met autisme. De Mik is een erkend leerbedrijf gecertificeerd door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), voorheen Calibris, voor meer informatie zie www.s-bb.nl.