School begeleiding

De Mik biedt begeleiding met betrekking tot school en studie. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van zelfinzicht en het toenemen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de scholier/student. Een van de belangrijkste doelen is om in beeld te brengen wat de sterke en zwakke punten, maar ook de interesses van de scholier/student zijn. Inzicht in autisme helpt om een reëler zelfbeeld te krijgen, dit inzicht is van belang om positief met autisme om te kunnen gaan.

In de begeleiding wordt getraind om te gaan met vragen zoals:
– hoe maak ik een huiswerkplanning, en hoe voer ik die planning uit.
– bij wie en waar kan ik op school met mijn vragen terecht.
– hoe ga ik om met vrije moment op school, zoals: de pauzes, tussenuren enz.
– tijdens een tentamen/examen snap ik de vraag niet, wat doe ik hiermee?
– hoe moet ik handelen?

Tijdens deze begeleiding wordt gewerkt aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de scholier/student, zodat deze in staat is om vervolgens beter in de schoolsituatie te functioneren.