Financiering

De ondersteuning die vanuit de Mik wordt geboden kan  gefinancierd worden door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Op deze website kunt u nalezen hoe u een PGB aanvraagt.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Meer informatie voor het aanvragen van een Wlz voorziening vindt u hier op de website van de Rijksoverheid.

Eigen bijdrage
Voor de ondersteuning die u ontvangt moet u een eigen bijdrage betalen, dit gaat via het CAK.  Hoe hoog deze eigen bijdrage is hangt van uw situatie. Op de site van het CAK kunt u berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage is. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl en voor de berekening van uw eigen bijdrage zie berekening eigen bijdrage