Financiering

De ondersteuning die vanuit de Mik wordt geboden kan op 2 manieren worden gefinancierd, namelijk vanuit Persoonsgebonden Budget (PGB) of ZIN (zorg in natura).

Op deze website kunt u nalezen hoe u een PGB aanvraagt.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Voor het bieden van ondersteuning vanuit de Wmo heeft de Mik voor ZIN een overeenkomst afgesloten met de gemeenten De Fryske Marren en De Waadhoeke. Dit betekent dat wanneer u inwoner bent van 1 van deze twee gemeenten u voor ondersteuning van de Mik zich kunt melden bij het gebiedsteam van deze gemeenten.

Voor de andere gemeenten in Friesland geldt dat u hiervoor een individuele maatwerkvoorziening of PGB kunt aanvragen bij uw gebiedsteam.

Meer informatie voor het aanvragen van een Wmo maatwerkvoorziening vindt u hier op de website van de Rijksoverheid.

Jeugdwet
De Mik heeft voor het bieden van ondersteuning vanuit de Jeugdwet tot 1 januari 2023 een overeenkomst voor ZIN afgesloten met Sociaal Domein Fryslân.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Ondersteuning vanuit de Wlz kan alleen plaatsvinden op basis van PGB.

Meer informatie voor het aanvragen van een Wlz voorziening vindt u hier op de website van de Rijksoverheid.

Eigen bijdrage
Voor de ondersteuning die u ontvangt moet u een eigen bijdrage betalen, dit gaat via het CAK. Dit geldt alleen voor Wmo en Wlz. Hoe hoog deze eigen bijdrage is hangt van uw situatie. Op de site van het CAK kunt u berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage is. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl en voor de berekening van uw eigen bijdrage zie berekening eigen bijdrage