Financiering

De ondersteuning die vanuit de Mik wordt geboden kan op 2 manieren worden gefinancierd, namelijk vanuit Persoonsgebonden Budget (PGB) of ZIN (zorg in natura).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Voor het bieden van ondersteuning vanuit de Wmo heeft de Mik voor ZIN een overeenkomst afgesloten met de gemeenten Sudwestfryslân en de Fryske Marren. Dit betekent dat wanneer u inwoner bent van 1 van deze twee gemeenten u voor ondersteuning van de Mik zich kunt melden bij het gebiedsteam van deze gemeenten.

Voor de andere gemeenten in Friesland geldt dat u hiervoor een PGB kunt aanvragen bij uw gebiedsteam.

Jeugdwet
De Mik heeft voor het bieden van ondersteuning vanuit de Jeugdwet een overeenkomst voor ZIN afgesloten met Sociaal Domein Fryslân.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Ondersteuning vanuit de Wlz kan alleen plaatsvinden op basis van PGB.

Eigen bijdrage
Voor de ondersteuning die u ontvangt moet u een eigen bijdrage betalen, dit gaat via het CAK. Dit geldt alleen voor Wmo en Wlz. Hoe hoog deze eigen bijdrage is hangt van uw situatie. Op de site van het CAK kunt u berekenen hoe hoog deze eigen bijdrage is. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl en voor de berekening van uw eigen bijdrage zie berekening eigen bijdrage