Algemene voorwaarden

Op al onze maatwerkvoorzieningen: Ondersteuning,  zijn de Algemene voorwaarden van de Mik van toepassing.

Wat zijn de algemene voorwaarden van de Mik (ALV)?
Wanneer u ondersteuning krijgt van de Mik, dan maken we samen afspraken over de ondersteuning. Bij deze afspraken horen de Algemene voorwaarden (ALV). In de ALV staat niet welke ondersteuning iemand nodig heeft, maar wel waar de Mik en u zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld regels over veiligheid en privacy. Maar ook welke informatie de Mik u moet geven en dat u zich moet legitimeren.

Voor meer informatie kunt u hier de algemene voorwaarden van de Mik downloaden.

Privacy protocol

Centrum de Mik verzamelt in het kader van de begeleiding gegevens van de bij haar ingeschreven Mikkers. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet persoonsbescherming van kracht. Wij hanteren het model privacyreglement primair onderwijs, dit document is in te zien op de Mik. Maar natuurlijk kunt u ook hier het Privacy protocol lezen.

Vertrouwenspersoon en klachtenreglement

Met veel plezier en enthousiasme begeleiden we onze Mikkers en hun ouders/verzorgers op een effectieve en persoonlijke manier in hun ontwikkeling. We hechten grote waarde aan kwaliteit en goede begeleiding. Toch kan het voorkomen dat de begeleiding niet gaat zoals het hoort of zoals je zou willen. Het is belangrijk om daar over te praten. Om onze begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen horen we graag van je, wat jij vindt, dat er anders zou kunnen.

Wij vinden het dan ook belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Voel je jezelf alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heb je een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Wil je in vertrouwen met iemand over je probleem of klacht praten? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van de Mik. Zij luistert naar je en helpt je verder.

In verband met privacy wetgeving zijn de namen en telefoonnummers van vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris te vinden op de telefoonlijst, welke te vinden is op de Mik.

Klik hier voor meer informatie over het klachtenreglement. De Mik is voor de afhandeling van klachten aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie: www.erisietsmisgegaan.nl

Klik hier voor meer informatie over het protocol vertrouwenspersoon