Loopbaan begeleiding

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor jong volwassenen die niet meer schoolgaand zijn en die enig perspectief hebben op re-integratie op de arbeidsmarkt. Het doel is om iemand te begeleiden naar een ‘passende’ werkplek. Hierbij is het van essentieel belang dat iemand inzicht krijgt in zijn mogelijkheden en beperkingen, van hieruit wordt een passend stappenplan opgesteld.
Onderdelen die in het stappenplan aan de orde kunnen komen zijn:
– oriënteren bij bedrijven;
– beroepskeuze;
– oefenen van werknemers vaardigheden;
– sollicitatievaardigheden;
– zoeken en selecteren van geschikte vacatures;
– er wordt gekeken hoeveel werkdruk iemand aan kan;
– het opbouwen van een arbeidsritme.