Algemene voorwaarden

Op al onze maatwerkvoorzieningen: Ondersteuning,  zijn de Algemene voorwaarden van de Mik van toepassing.

Wat zijn de algemene voorwaarden van de Mik (ALV)?
Wanneer u ondersteuning krijgt van de Mik, dan maken we samen afspraken over de ondersteuning. Bij deze afspraken horen de Algemene voorwaarden (ALV). In de ALV staat niet welke ondersteuning iemand nodig heeft, maar wel waar de Mik en u zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld regels over veiligheid en privacy. Maar ook welke informatie de Mik u moet geven en dat u zich moet legitimeren.

Voor meer informatie kunt u hier de algemene voorwaarden van de Mik downloaden.

Privacy protocol

Centrum de Mik verzamelt in het kader van de begeleiding gegevens van de bij haar ingeschreven Mikkers. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet persoonsbescherming van kracht. Wij hanteren het model privacyreglement primair onderwijs, dit document is in te zien op de Mik. Maar natuurlijk kunt u ook hier het Privacy protocol lezen.